Medisch adviseur [ ] [met Interpolis; rechtbank] geeft met dat de beperkingen, voortvloeiend uit de vermoeidheidsklachten en cognitieve klachten, door mijzelf onvoldoende onderbouwd bestaan. Analyse met dit expertiserapport, opgesteld via de expertiserend neuroloog leert, dat die melding vormt van concentratieklachten en klachten aangaande vergeeta… Read More